Форма для входу

Меморандум

МЕМОРАНДУМ
про партнерство та співпрацю при проведенні реконструкції Гостинного
двору на Контрактовій площі у Подільському районі міста Києва

 

м. Київ 8 серпня 2012 року

Керуючись інтересами громади міста Києва та прагненням створити у Подільському районі та місті Києві в цілому сприятливі та комфортні умови для життя мешканців та розвитку туристичної інфраструктури,

усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між учасниками містобудівної діяльності,

поділяючи погляди щодо необхідності покращення життєвого середовища та збереження його традиційного вигляду, підвищення інвестиційної та туристичної привабливості міста Києва,

з метою ефективної взаємодії учасників містобудівної діяльності та дотримання балансу інтересів мешканців, місцевої влади та забудовників, прагнучи забезпечити конструктивність позицій та оптимальний результат своєї співпраці,

Головне управління містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (далі - Головкиївархітектура) в особі начальника - головного архітектора міста Києва Целовальника Сергія Анатолійовича,

Публічне акціонерне товариство «Укрреставрація» (далі - Замовник), в особі голови правління Ярича Дмитра Григоровича,

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Проектні системи» (далі - Проектувальник), в особі директора Маркова Ігоря Миколайовича,

Представники громадських організацій міста Києва (ГО міста Києва) в

особі__________________________________________________________________ ,

далі Сторони, уклали цей Меморандум.

Стаття 1. Предмет Меморандуму

1.1. Предметом Меморандуму є організація співпраці та координація дій Сторін, спрямованих на реалізацію проекту відтворення функціонального призначення Гостинного двору на Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва, який максимально буде відповідати первісній ідеї створення торгових рядів, з розвитком внутрішнього двору, як простору для проведення мистецьких заходів.

Стаття 2. Основні завдання співпраці

2.1. Основними завданнями співпраці є:

- узгодження інтересів Сторін, спрямованих на покращення життєвого середовища, підвищення

- туристичної та інвестиційної привабливості територій;

- утворення єдиного інформаційного поля для ефективного обміну аналітично-довідковими даними;

- виявлення актуальних проблем під час реконструкції Гостинного двору на Контрактовій площі у Подільському районі міста Києва та напрацювання заходів, спрямованих на їх вирішення;

- створення умов щодо підвищення довіри громадян до Київської міської влади;

- налагодження механізму безпосередньої участі громади міста Києва в обговоренні окремих проектів забудови територій.

Стаття 3. Мета Меморандуму

3.1. Реалізація проекту реконструкції Гостинного двору у рамках комплексної програми різнопланових заходів з регенерації історичного середовища центральної частини міста Києва.

3.2. Включення Гостинного двору на Контрактовій площі Подільського району в єдину туристичну систему історичного центру Києва.

3.3. Виявлення домінуючої ролі будівлі Гостинного двору у архітектурному ансамблі забудови Контрактової площі;

3.4. Благоустрій прилеглої до Гостинного двору території.

3.5. Реалізація основних проектних рішень з реконструкції.

Стаття 4. Зобов’язання Замовника

4.1. Замовник бере на себе зобов’язання забезпечити виконання основних складових проекту реконструкції, зокрема:

- укріплення фундаментів будівлі з урахуванням руйнівного впливу метро;

- реконструкцію зовнішніх інженерних мереж;

- опорядження фасадів;

- влаштування скляного покриття внутрішнього двору будівлі;

- виконання оздоблювальних робіт внутрішнього двору;

- раціональну організацію внутрішнього простору (приміщень);

- влаштування вечірнього освітлення об’єкта та території проектування.

4.2. Здійснити благоустрій прилеглої території, з врахуванням робіт з реконструкції інженерних мереж.

4.5. Забезпечити якісне виконання будівельних робіт з реконструкції будівлі Гостинного двору у межах його зовнішніх геометричних параметрів, поліпшення експлуатаційних якостей будівлі.

Стаття 5. Зобов’язання Проектувальника

5.1. Проектувальник бере на себе зобов’язання забезпечити:

- імплементацію проекту реконструкції Гостинного двору у загальну концепцію реабілітації Почтової та Контрактової площ у Подільському районі міста Києва;

- виконання проекту реконструкції Гостинного двору в межах зовнішніх геометричних розмірів будівлі у плані;

- збереження шляхом реставрації фасадів будівлі;

- виконання розрахунків конструктивної частини проекту, що підтверджують необхідний рівень механічного опору та стійкості будівлі з урахуванням руйнуючого впливу метро.

Стаття 6. Зобов’язання Головкиївархітектури

6.1. Головкиївархітектура бере на себе зобов’язання забезпечити:

-координацію дій зацікавлених сторін, направлених на реалізацію проекту;

- інформування громади та засобів масової інформації про хід реалізації проекту.

Стаття 7. Зобов’язання громадських організацій міста Києва

7.1. Громадські організації міста Києва беруть на себе зобов’язання забезпечити:

- громадський контроль за реалізацією основної мети проекту реконструкції Гостинного двору;

-сприяння популяризації проекту реконструкції Гостинного двору у рамках загальної концепції реконструкції Почтової та Контрактової площ у Подільському районі міста Києва;

- припинення акцій протесту на території Гостинного двору.

Стаття 8. Шляхи взаємодії Сторін

8.1. Досягнення передбачених завдань і співпраця будуть здійснюватися шляхом:

- обміну інформацією, довідковими та аналітичними матеріалами;

- взаємодії Сторін при вирішенні окремих питань концептуального характеру;

- запрошення представників громади до участі в обговоренні принципових питань реалізації проекту в комісіях, робочих групах, ініційованих іншими органами виконавчої влади заходах, що стосуються реконструкції Гостинного двору;

- проведення, у разі потреби, зустрічей, нарад та робочих засідань, а також круглих столів з питань, які є предметом цього Меморандуму.

Стаття 9. Інші положення

9.1. Меморандум є відкритою угодою між представниками Замовника, Проектувальника, Головного управління містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та громадських організацій міста Києва. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

9.2. Розбіжності, які можуть виникнути під час виконання Меморандуму, вирішуються за взаємною згодою Сторін.

9.3. Цей Меморандум укладений у примірниках, по одному для кожної Сторони, причому кожний з них має однакову юридичну силу.

Стаття 10. Термін дії Меморандуму

10.1. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін. Дія Меморандуму припиняється за погодженням Сторін або у результаті завершення реалізації проекту реконструкції Гостинного двору.

Від Головкиївархітектури:
Начальник Головного управління-
головний архітектор міста Києва
С.А. Целовальник
Від Замовника:  
Голова правління ПАТ
«Укрреставрація»
Д.Г. Ярич
Від Проектувальника:
Директор ТОВ «Проектні системи»
І.М. Марков
   
Від громадських організацій міста Києва: ________________________

 

Експерти та фахівці:
БЕРКУТА
Анатолій
Всеволодович

Радник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України,
віце-президент Конфедерації
будівельників України, віце-президент
Академії будівництва України, к.ек.н.
ВІНГРАНОВСЬКИЙ
Андрій Миколайович
Директор Департаменту культурної
спадщини та культурних цінностей
Міністерства культури України
ВЕЧЕРСЬКИЙ
Віктор Васильович
Заступник директора Департаменту
культурної спадщини та культурних
цінностей Міністерства
культури України, кандидат архітектури,
Заслужений працівник культури
України, лауреат Державної премії
України в галузі архітектури, лауреат
Премії в галузі містобудування і
архітектури імені І. Моргилевського,
член-кореспондент Української
академії архітектури, дійсний член
IСOМOS (Міжнародної ради з питань
пам'яток і визначних місць).
ВОРОБЙОВ
Володимир
Владиславович
Директор інституту
«Київдормістпроект»
ГУСАКОВ
Володимир
Миколайович
Президент Національної спілки
архітекторів України, голова
спостережної ради відкритого
акціонерного товариства «Трест
«Південзахідтрансбуд»,
заслужений архітектор України, лауреат
Державних премій України в галузі
архітектури, к.т.н.
ДІХТЯР
Яків Якович
В.о. начальника Головного управління
охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
ДЬОМІН
Микола Мефодійович
член-кореспондент Академії мистецтв
України, член Національної спілки
архітекторів України, доктор
архітектури, професор, завідувач
кафедри міського будівництва
Київського національного
університету будівництва
і архітектури, заслужений архітектор
України, лауреат Державної премії
України в галузі архітектури, керівник
творчої майстерні «М. Дьомін»
ЗІНЧЕНКО
Володимир Данилович
Заступник голови національної Спілки
художників України
ІВАШКО
Юлія Вадимівна
к. іс.н., викладач Київського національного університету
будівництва і архітектури
ІСАЄНКО
Дмитро Валерійович
Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України,
заслужений будівельник України
КІРКЕВИЧ
Віктор Геннадійович
Письменник
КУШНЕРЕНКО
Марія Марківна
Професор Київського національного
університету будівництва і
архітектури
ЛІШАНСЬКИЙ
Євген Юхимович
Дійсний член Академії будівництва
України, член правління Національної
спілки архітекторів України, академік
Української академії архітектури
України, професор Міжнародної
академії архітектури, заслужений
архітектор України
РУТКОВСЬКА
Ольга Анатоліївна
Директор інституту
"УкрНДІпроектреставрація"
САЛІЙ
Іван Миколайович
Голова Комітету підприємців -
виробників будматеріалів та виробів
при Торгово-промисловій палаті України,
Голова Наглядової ради
Асоціації «Всеукраїнський союз
виробників будівельних матеріалів та
виробів», к.ек.н., заслужений
працівник транспорту
СЕРДЮК
Олена Михайлівна
Генеральний директор Національного
заповідника "Софія Київська", к.і.н.,
заслужений працівник культури, віце-
президент УК ІКОМОС
СІРЕНКО
Володимир Федорович
Головний диригент та художній керівник Національного академічного симфонічного оркестру України
СКОРИК
Лариса Павлівна
Віце-президент Національної
спілки архітекторів України, професор
кафедри архітектури проектування
Національної академії образотворчого
мистецтва та архітектури, кандидат
архітектури
ЦЕЛОВАЛЬНИК
Сещій Анатолійович
головний архітектор м. Києва, віце-
президент Національної спілки
архітекторів України, заслужений
архітектор України
ШПИЛЕВСЬКИИ
Іван Іванович
Директор ДП “Український державний
науково-дослідний інститут
проектування міст “ДІПРОМІСТО”
заслужений архітектор України
ЯКОВИНА
Микола Михайлович
Президент УК ІКОМОС, член
Національної спілки художників
України