Форма для входу

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Клочко Iван Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   13.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРРЕСТАВРАЦIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, Контрактова площа, 4
4. Код за ЄДРПОУ
02405534
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 230-70-78 230-70-80
6. Електронна поштова адреса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.03.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №50 Вiдомостi НКЦПФР 15.03.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://pat-ukrrest.com.ua/ в мережі Інтернет 14.03.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.03.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Нежурбiда Геннадiй Леонiдович   99.7872
Зміст інформації:
Припинено повноваження на посадi Голови Наглядової ради Нежурбiди Геннадiя Леонiдовича - представника акцiонера АФIДРЕКО ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Посадова особа обiймала посаду 1 рiк. Фiзична особа часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Юридична особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 99,7872%. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Ярич Дмитро Григорович   0.0205
Зміст інформації:
Припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Ярича Дмитра Григоровича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Посадова особа обiймала посаду 1 рiк. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0205%. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Заглада Вiктор Степанович   0.0014
Зміст інформації:
Припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Заглади Вiктора Степановича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Посадова особа обiймала посаду 1 рiк. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0014%. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.03.2017 обрано Голова Наглядової ради Нежурбiда Геннадiй Леонiдович   99.7872
Зміст інформації:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Нежурбiду Геннадiя Леонiдовича - представника акцiонера АФIДРЕКО ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. строком на три роки (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Попередня посада - юрист АФIДРЕКО ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД. Фiзична особа часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Юридична особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 99,7872%. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.03.2017 обрано Член Наглядової ради Ярич Дмитро Григорович   0.0205
Зміст інформації:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Ярича Дмитра Григоровича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. строком на три роки (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Попередня посада - директор ПАТ "Укрреставрацiя". Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0205%. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.03.2017 обрано Член Наглядової ради Заглада Вiктор Степанович   0.0014
Зміст інформації:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Загладу Вiктора Степановича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. строком на три роки (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Попередня посада - юрист ПАТ "Укрреставрацiя". Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0014%. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.03.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Дяченко Маргарита Леонiдiвна   0
Зміст інформації:
Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Дяченко Маргариту Леонiдiвну на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. строком на три роки (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Попередня посада - спецiалiст ПАТ "Укрреставрацiя". Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
10.03.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бiлецький Денис Олегович   0
Зміст інформації:
Обрано на посаду Член Ревiзiйної комiсiї Бiлецького Дениса Олеговича на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства вiд 10.03.2017 р. строком на три роки (Протокол загальних зборiв ПАТ "УКРРЕСТАВРАЦIЯ" № 26 вiд 10.03.2017 р.). Попередня посада - юрист ПАТ "Укрреставрацiя". Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.