Форма для входу

Офіційний сайт ПрАТ "Укрреставрація". Керівник - Клочко І.А.

Реконструкція Гостиного двору

Гостиний двір (постоялий двір, погост) - місце, де зупинялися приїжджі купці, зберігалися товари і велася торгівля. Виник за часів Київської Русі. У XVI-XVII сторіччях гостиний двір мав вигляд прямокутної площі, обнесеної кам’яними чи дерев’яними стінами, до внутрішнього боку яких прибудовувалися торгівельні та житлові приміщення, об’єднані критими галереями. Гостині двори доби класицизму проектувалися у вигляді замкнутого прямокутника з відкритими внутрішніми та зовнішніми арочними галереями або колонадами.

Будівництво споруди Гостиного двору на Контрактовій площі в Києві відноситься до початку XIX сторіччя - часу, який ознаменувався зростанням промисловості і торгівлі і, як наслідок, пожвавленням будівництва у містах Російської імперії.

Кам’яна споруда первісного Гостиного двору (Торгові ряди) на Подолі у місті Києві була закладена у 1809 році на місті дерев’яних торгових лавок, знищених пожежею 1803 року (проект архітектора Луїджи Руско, роботи велися під наглядом архітектора К. Ізмайловського).

Будівництво тривало з 1809 по 1826 рр. через тривалу зупинку, викликану пожежею 1811 року, яка знищила практично всі будинки на Подолі. Первісний проект Л.Руско так і не був реалізований: споруду залишили одноповерховою і вона мала вигляд каре з шістьма проїздами та арками-аркадами по внутрішньому та зовнішньому периметрам.

Великі прорахунки були допущені ще при закладанні фундаментів будівлі, внаслідок чого в фундаментах з боку Братського монастиря ще у 1811 році з’явилися тріщини, що змусило архітектора А. Меленського на північному і південному фасадах внутрішнього двору встановити контрфорси.

Пізніше будівля неодноразово перебудовувалася, арки було закладено, а у них пробито вікна та зроблено двері. Найзначніші перебудови було зроблено у другій половині XIX сторіччя, коли власникам численних крамниць дозволили перебудовувати торгівельні лавки на власний розсуд.

Гостиний двір. Фото 1930-х рр.Гостиний двір. Фото 1930-х рр.

 

Гостиний двір: історико-архітектурні аспекти

Через хаотичні перебудови та ремонтні роботи, які проводилися на об’єкті протягом більш ніж 150 років до 1970-х років Гостиний двір дійшов у настільки критичному архітектурному і технічному стані, що як пам’ятка архітектури підлягав негайній реставрації.

З 1970-х років під Гостиним двором проходить тунель метрополітену, що додатково спричинило погіршення технічного стану будівлі та її руйнування.

Через хаотичні перебудови та ремонтні роботи, станом на 1970-ті роки споруда Гостиного двору опинилася у критичному стані і для її збереження постановою Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442 Гостиний двір було включено до списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970. Проте намагання реставраторів зберегти первісну будівлю Гостиного двору були марними й невиконуваними, оскільки задовго до початку будівельно-відновлювальних робіт пам’ятка архітектури національного значення - будівля первісного Гостиного двору була фактично втрачена.

Додатковими інженерно-технічними дослідженнями, виконаними перед початком робіт у 1982-83 роках, було встановлено в основному незадовільний технічний стан будівлі: частини конструкції будівлі були «ветхими», деформованими, непридатними для подальшої безаварійної експлуатації, кладка стін фундаменту у підземній частині була рихлою, легко розбиралася вручну, процент втрат первісного вигляду споруди становив понад 70%, внаслідок чого старий фундамент Гостиного двору 1811-1833 років було повністю розібрано, а саму будівлю – знесено.

Таким чином, первісна споруда Гостиного двору, яка за час свого існування змінила не лише архітектурно-планувальну структуру, але і об’ємний вигляд, дійшла до наших часів у спотвореному вигляді та у стані, непридатному для безаварійної експлуатації за призначенням.

Протягом 1983-1987 рр. за кресленнями нереалізованого у свій час проекту архітектора Л. Руско було споруджено аналогічну за архітектурною подобою нову будівлю Гостиного двору з іншими габаритними розмірами: 118,43 м (північна сторона), 118,82 м (південна сторона), 61,25 м (західна сторона), 61,78 м (східна сторона), висота гребенем даху – 14,85 м. При цьому в процесі зведення нової будівлі Гостиного двору гармонійні архітектурні форми фасадів первісного проекту були значно спрощені, а сам проект - доволі вагомо відкоригований: при влаштуванні фундаментів довгі фасади були скорочені на одну секцію, тому в середніх частинах південного і північного фасадів замість 19 арок (що відповідає проекту Л. Руско) зведено лише 18; кладку нових стін виконано з цегли, а вінчаючий карниз, капітелі, бази колон та пілястр, міжповерховий карниз - із залізобетонних блоків тощо.

Юридичні аспекти: правовий статус Гостиного двору

Згідно з пунктом 10 Порядку визначення категорій памʼяток для занесення обʼєктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760, всі памʼятки повинні відповідати критерію автентичності. Критерій автентичності означає, що памʼятка повинна значною мірою зберегти свою форму та матеріально-технічну структуру, історичні нашарування, а також роль у навколишньому середовищі.

Сучасна будівля Гостиного двору критерію автентичності не відповідає, оскільки:

 • Форма памʼятки повністю змінена (змінена розпланувальна структура, висота і поверховість, архітектурне вирішення фасадів).
 • Матеріально-технічна структура повністю змінена, оскільки існуюча нині споруда зведена з будівельних матеріалів, конструкцій і за будівельними технологіями 1980-х років.
 • Історичні нашарування повністю втрачені.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 1380 будівлю Гостиного двору виключено із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970.

Таким чином, на сьогодні будівля Гостиного двору пам'яткою архітектури не є.

Юридичні аспекти: правові підстави користування Гостиним двором та форма власності

18.03.1994 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву та Приватним акціонерним товариством «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укррестраврація» (далі ‒ ПАТ «Укрреставрація») укладено договір оренди № 149, відповідно до якого Фонд передав товариству в оренду на 25 років будівлю Гостиного двору, розташовану за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 4.

У пункті 2.1 Договору оренди Гостиного двору відображено положення чинного законодавства України про те, що передача Гостиного двору в оренду не спричиняє передачу права власності на нього.

Власником Гостиного двору є держава, а ПАТ «Укрреставрація» користується ним протягом строку оренди.

Юридичні аспекти: право на реконструкцію Гостиного двору

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 № 979 «Про внесення змін та доповнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16 липня 1979 року № 920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам'яток історії та культури в м. Києві»» (далі – Розпорядження від 17.05.2002 № 979) Контрактову площу на Подолі в межах червоних ліній було віднесено до історико-культурних заповідників, а саме – до архітектурного заповідника.

Відповідно до пункту 5.2 додатку 2 до Розпорядження від 17.05.2002 № 979 всі будівельні, реставраційні, земляні та інші роботи у межах історико-культурних заповідників здійснюються відповідно до чинного законодавства на основі проекту, в кожному конкретному випадку погодженому з управлінням охорони памʼяток історії, культури та історичного середовища та Головним управлінням містобудування і архітектури (крім памʼяток історії та культури) та обговореному за участю громадськості.

Оскільки Контрактова площа розміщена у центральному історичному ареалі міста Києва, то відповідно до пункту 17 частини другої статті 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини» надання дозволу на реконструкцію Гостиного двору відноситься до повноважень Міністерства культури України.

Отже, чинне законодавство України не забороняє проведення будівельних робіт з реконструкції у межах історико-культурних заповідників, за умови погодження проекту таких робіт у встановленому порядку.

Проект на реконструкцію Гостиного двору обговорено за участі громадськості та погоджено:

 • Департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України 12.07.2012 № 22-1877/35;
 • Міністерством культури України (листи від 05.07.2012 № 22-1753/35 та від 12.07.2012 № 22-1877/35);
 • Головним управлінням містобудування і архітектури КМДА 07.11.2012 № 150.

Наказом Міністерства культури України від 21.12.2012 № 1566 до Переліку об’єктів культурної спадщини у м. Києві, що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення (Додаток № 6 до наказу), включено Комплекс споруд Контрактової площі, як пам’ятку містобудування та присвоєно охоронний номер 917-Кв. В Обліковій картці цього об’єкта культурної спадщини зазначено, що предметом охорони Комплексу споруд Контрактової площі є:

 • тип архітектурного простору площі в межах, сформованих фронтом навколишніх будівель, композиційно об’єднаних навколо Гостиного двору;
 • типологія Гостиного двору, пов’язана стилістично з навколишніми будівлями і виражена в загальній формі «каре» та відкритій ордерній аркаді зовнішньої та внутрішньої галерей;
 • масштабна, пропорційна відповідність складових комплексу – Гостиного двору та фронту навколишніх будівель, що зберігає сектор огляду Андріївської церкви та літописних київських пагорбів.

Ураховуючи вищезазначений предмет охорони Комплексу споруд Контрактової площі, Міністерство культури України у листі від 12.03.2013 № 554/10/61-13 зазначило, що при здійсненні реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний центр необхідно зберегти загальні габарити будівлі та архітектурне вирішення її фасадів.

Проектом реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний центр передбачено збереження загальних габаритів будівлі та архітектурного вирішення її фасадів.

Ураховуючи вищевикладене, ПАТ «Укрреставрація» має право проводити на території Контрактової площі роботи з реконструкції Гостиного двору і проведення цих робіт жодним чином не порушує законодавство України.

Проект реконструкції Гостиного двору

Новий Гостиний двір буде максимально наближений до архітектури споруди початку ХІХ століття і залишиться в рамках існуючого фундаменту.

Новим проектом реконструкції Гостиного двору передбачено: захист тунелів метрополітену, захист будівлі від негативного впливу вібрацій метрополітену, підсилення конструкції існуючої будівлі, реконструкція існуючої будівлі з надбудовою мансардного поверху, будівництво підземного поверху у внутрішньому дворі.

Внутрішня галерея повністю збережена та використовуватиметься для внутрішніх потоків відвідувачів. Це буде будинок з облаштованим над внутрішнім двором дахом і вмонтованим у нього зовнішнім освітленням.

Приблизна загальна площа об’єкту після реконструкції 25 000 м2.
Тривалість реконструкції 24 місяці

Ризики від подальшого зволікання вирішення питання реконструкції Гостиного двору

Реконструкція Гостиного двору є єдиною можливістю зберегти будівлю від руйнації. Держава не має коштів на здійснення реконструкції та подальшої експлуатації Гостиного двору.

Внаслідок зупиненням робіт по влаштуванню захисної плити над тунелями Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, що передбачено проектом робіт по об’єкту “Реконструкція будівлі “Гостиний двір”, безпосередньо над спорудами метрополітену утворився котлован глибиною 2,5 метри, в якому накопичуються опади, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій та становить загрозу безпечному перевезенню пасажирів київського метрополітену.

Перспективи використання Гостиного двору

Після реконструкції Гостиний двір поверне історично притаманну йому торговельну функцію та стане місцем проведення освітніх та культурно-мистецьких заходів.

Гостиний двір буде відкритим для відвідувачів.

Пропозиції по використанню Гостиного двору і внутрішнього великого двору, який стане частиною цієї будівлі після реконструкції:

 • відкриття  Інформаційного центру ЄС;
 • святкування 300-річчя з дня народження Г.Сковороди та відкриття бібліотеки Г.Сковороди;
 • розміщення галерії та майстерні художників України;
 • розміщення провідного українського видавництва дитячої літератури “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”;
 • відкриття філіалу Академії сучасної освіти;
 • проведення виставок, презентацій, прийомів, концертів, показів мод.